U bent hier :

Haparandaweg 67 E2 Amsterdam, Houthavens

Vraagprijs € 450.000 k.k.

Huurprijs excl. BTW € 2.250 per maand

Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Soort object  :  Kantoorruimte
Type  :  Kantoor/praktijkruimte
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Status  :  Beschikbaar
Opp kantoorruimte  :  117 m²
Bouwjaar  :  2011-
Perceeloppervlakte  :  133 m²
Ligging  :  Winkelgebied stadscentrum, In woonwijk
Omschrijving:
Algemeen:
Een loftachtige bedrijfsruimte, inclusief parkeerplaats, gelegen op de begane grond en entresol van totaal 117 m² , aan de Haparandaweg in de Houthavens. De Amsterdamse Minerva Haven is een onderdeel van de Houthavens waar wonen en bedrijvigheid elkaar hebben ontmoet. De ruimte is zowel te koop als te huur.

Deze ruimte is hoogwaardig afgewerkt en is op dit moment in gebruik als fotostudio. De ruimte zal leeg en ontruimd worden opgeleverd.

Dit populaire gebied is volop in ontwikkeling zowel op woonvlak als voor bedrijven. Zo hebben zich hier de laatste jaren tal van, met name creatieve, bedrijven gevestigd zoals Esprit, Tommy Hilfiger, Barts en United Studio's. Maar ook horecabedrijven, zoals Karaat Amsterdam en REM Eiland, en Theater Amsterdam liggen op loopafstand. In de buurt wordt een park gerealiseerd dat dit deel van de stad zal verbinden met de Spaarndammerbuurt.

Voorzieningen/kenmerken:
• Hoogwaardige afwerking met gietvloer en vloerverwarming.
• Stalen trap en balustrade voorzien van glaspanelen.
• Vrije hoogte aan de voorzijde circa 5 meter.
• Pantry voorzien van koelkast, kookplaat en combi magnetron.
• badkamer met douche, wastafel en toilet.

Het complex waarin deze bedrijfsruimte zich bevindt, staat op tijdelijke erfpacht. De erfpacht loopt tot en met 31 mei 2059. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging na genoemde datum. De canon is afgekocht tot 31 mei 2059.

Verhuurbare vloeroppervlakte:
Totaal 117 m² (gemeten volgens NEN 2580). Verdeeld over:
Begane grond 74 m²
Entresol 41m²

Bestemming:
Creatieve bedrijvigheid volgens de "Lijst van creatieve functies behorende bij bestemmingsplan Stadhaven Minerva". Hieronder vallen onder andere reclame- en ontwerpbureaus, uitgeverijen, architectenbureaus, galerieën en expositieruimtes, fotografie. Vraag naar de mogelijkheden.

Bereikbaarheid:
Goede verbindingen met het OV (buslijn 48 en 248) en de binnenstad ligt op fietsafstand.

Parkeren:
1 parkeerplaats op eigen terrein. Betaald parkeren op de openbare weg. Tevens bestaat de mogelijkheid tot huur of koop van een tweede parkeerplaats op eigen terrein.

Overige Bijzonderheden:
- BTW levering
- Internet aanwezig (glasvezel).
- Energie label A.
- Mogelijkheid aanwezig om een 2de parkeerplaats te kopen of te huren;
- Het Havenbedrijf van Amsterdam moet goedkeuring geven voor de overdracht van het object.
-Vaste Notaris: CMS Derks Star Busmann.

Huurprijs
€ 2.250,- per maand, excl. BTW.

Koopprijs
€ 450.000,- k.k.

Servicekosten
Niet van toepassing, de ruimte beschikt over eigen meters.
Huurder dient zelf contracten te sluiten met de nutsbedrijven voor levering van water, stadsverwarming en elektra.

Vereniging van Eigenaren:
Het complex bestaat uit 70 appartementsrechten. De Vereniging van Eigenaren is in beheer bij B & O
VVE beheer. De VVE bijdrage is € 250,- per maand inclusief stookkosten. Per parkeerplaats is de bijdrage € p.m per maand.

Het betreft een BTW belaste levering/verkoop. De koper dient aan de volgende voorwaarde te voldoen: Hij moet de bedrijfsruimte voor minstens 90% gebruiken voor omzet waarover hij BTW moet betalen. Daarbij telt gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld privégebruik) niet mee als belaste omzet. De notaris zal de exacte tekst hieromtrent opnemen in de koopakte en de leveringsakte. Hierin staat o.a. dat verkoper en koper hebben gekozen voor belaste levering. Ook blijkt hieruit dat de koper de btw voor minimaal 90% kan aftrekken als voorbelasting, dit is een garantie die koper aan verkoper moet geven.

BTW
Er zal geopteerd worden voor BTW belaste verhuur. De huurder dient de bedrijfsruimte te gebruiken voor minstens 90 % voor omzet waarover hij BTW moet betalen.

Voorbehoud:
Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenstemming van de eigenaresse/verhuurder van het object.

General
A loft-like business space, including 1 parking space on site, located on the ground floor and a mezzanine of
117 m² in total, on the Haparandaweg in the Houthavens. The Minerva Haven in Amsterdam is part of the Houthavens where living and business meet. The space is for rent and for sale.

This space is currently being used as a photo studio and will be delivered empty and cleared.

This popular area is in full development both at home and for companies. In recent years, numerous, especially creative, companies have established themselves here, such as Esprit, Tommy Hilfiger, Barts and United Studios. But also catering facilities, such as Karaat Amsterdam and REM Eiland, and cultural facilties, such as Theater Amsterdam are also within walking distance. A park will be realized nearby that will connect this part of the city with the Spaarndammerbuurt.

Characteristics/ features:
• High end finishing, cast floor and underfloor heating.
• Steel staircase and balustrade with glass panels.
• Free height at the front approx. 5 meter.
• Pantry equipped with refrigerator, combi micro wave oven and hot plate.
• Bathroom with shower, sink and toilet.


The complex in which this commercial space is located is on a temporary leasehold. The leasehold will expire at May 31, 2059. There might be a possibility of extension after that date. The leasehold rent has been bought off until 31 May 2059.

Leasable area:
In total 117 m² (measured according to NEN 2580 standard), divided into:
Ground floor 74 m²
mezzanine 41m²

Destination/ land use:
Creative activities according to the "List of creative functions associated with the Stadhaven Minerva zoning plan". This includes activities, such as advertising and design agencies, publishers, architectural firms, galleries and exhibition rooms, photography. Ask for the possibilities.

Accessibility:
Good connections with public transport (bus 48 and 248) and the city center are within cycling distance.

Parking:
1 parking space on site. Paid parking on the public road. There is also the possibility of renting or buying a second parking space on site.

Particularities:
- VAT delivery ;
- Energy label A;
- Possibility to buy or rent a 2nd parking space on site;
- The Port of Amsterdam must approve the transfer of what has been rent or sold;
- Fixed Notary: CMS Derks Star Busmann.

Rental price
€ 2,250,- per month, exclusive VAT.

Purchase price
€ 450,000 (purchasing costs payable by the purchaser]

Service fee:
Not applicable, the space has its own meters.
The tenant should close a contract himself for the supply of water, CV, and electricity.

Owners Association:
The complex consists of 70 apartment rights. The Owners Association is managed by B & O VVE management. The owners Association's monthly contribution is € 250,- , incl. costs for use of heating. The monthly contribution for the parking space is p.m.

This transaction concerns a VAT / taxable delivery / sale. The buyer should purchase under the following conditions:
The commercial space should be used for at least 90% for sales on which he must pay VAT. In addition, use for purposes other than business (such as private use) is not counted as taxable revenue. The notary will include the exact text in this regard in the purchase deed and the deed of delivery. This states, among other things, that seller and buyer have opted for taxed delivery. It also shows that the buyer can deduct at least 90% of the VAT as input tax, this is a guarantee that the buyer must give to the seller.

VAT
There will be opted for vat taxable rental. The tenant must use the business space for at least 90% for sales on which he has to pay vat.

Reservation:
An agreement is only established after explicit and written agreement of the owner / lessor of the object.
Straal
Locatie:
Nabijgelegen:
Contactgegevens:
Uw makelaar voor dit object is:

Naam: Fred Wijnen
Email: fred@bnvmakelaars.nl

AJ Ernststraat 189, 1083 GV Amsterdam
Telefoon: 020-7371786
KvK: 54090318
E-mail: info@bnvmakelaars.nl
Internet: www.bnvmakelaars.nl