U bent hier :

Raadhuisstraat 12 - 14 AMSTERDAM

Dit bedrijfsobject is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Soort object  :  Belegging
Type  :  Beleggingspand
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Status  :  Verkocht
Bouwjaar  :  1890
Perceeloppervlakte  :  176 m²
Woonruimte  :  Woonruimte aanwezig, Inpandig, opp 276 mē
Omschrijving:
ALGEMEEN
Twee gehele panden op eigen grond in het hart van een de meest drukke winkelstraten van Nederland in Amsterdam Centrum. Beide panden zijn rijksmonumenten, bestaande uit een bedrijfsruimte met kelder op de begane grond en kantoorruimte op achtergelegen verdiepingen in het achterhuis en zelfstandig toegankelijke bovenwoningen op de eerste, tweede en derde verdieping met toegang tot de buitenruimte op nr 14.
De Raadhuisstraat 12 wordt geheel leeg en ontruimd opgeleverd.
De Raadhuisstraat 14 is recent volledig gerenoveerd en geheel verhuurd.

HISTORIE
De beide panden zijn gebouwd omstreeks 1896 en bestempeld tot rijksmonument.
Raadhuisstraat 12 heeft monumentnummer: 4751; Pand met gevel onder rechte lijst met consoles waarop een rijk gesneden dakvoorschot (XVIIIc).
Raadhuisstraat 14 heeft monumentnummer: 4752; Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A)

LIGGING
De Raadhuisstraat is een zeer drukke en levendige winkelstraat in het verlengde van de Dam, met het bestemmingsverkeer van en naar 'De 9 Straatjes' en het Anne Frankhuis, met een grote verscheidenheid aan winkels, eet-, drink- en uitgaansgelegenheden in de nabije omgeving. De winkels liggen aan de drukke zonzijde van de straat, in de loop van de miljoenen toeristen naar het Anne Frankhuis.
De bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer is goed. Parkeren(betaald) op de openbare weg en in nabijgelegen parkeergarages mogelijk. Binnen drie tot vijf jaar wordt de Raadhuisstraat heringericht. De intentie is autoluw en beter bereikbaar voor voetgangers, waardoor de winkelstand aanmerkelijk kan verbeteren.

BESTEMMING (peildatum 16-05-2018)
Enkelbestemming Centrum - 3
De voor 'Centrum - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.5.2 en 5.2.15;
b. kantoren;
c. kantoren met baliefunctie;
d. voorzieningen met inbegrip van additionele horeca:, met uitzondering van
automatenhallen, tenzij op de verbeelding aangeduid, en kinderopvang, en met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.5.5 en 5.6.3;
e. galeries;
f. -detailhandel, met inbegrip van een mengformule, met uitzondering van smartshops,
sekswinkels, minisupermarkten, tenzij op de verbeelding aangeduid, souvenirwinkels,
tenzij op de verbeelding aangeduid, headshops, seedshops en growshops, met
inachtneming van in artikel 5.5.1 en
-voorzieningen ten behoeve van consumentverzorgende dienstverlening, met inbegrip
van een mengformule, met uitzondering van geldwisselkantoren,
telefoneerinrichtingen en massagesalons, met inachtneming van in artikel 5.5.1;
Zie voorts plankaart en uitgebreidere omschrijving in bijlage
HUUR EN GEBRUIK
De Raadhuisstraat 12 wordt nagenoeg geheel leeg en ontruimd opgeleverd, deze zomer vertrekt de laatste huurster.
De winkelruimte met kelder en kantoorruimte is reeds aangeboden voor € 45.000,- excl BTW per jaar. Hiervoor hebben zich diverse kandidaten gemeld, maar deze is bewust nog niet verhuurd om de optie tot verbouw- en of splitsing voor de toekomstige eigenaar open te houden. Na gunning kunt u zich wenden tot ons kantoor voor een overzicht van de gegadigden, met inachtneming van de huidige privacywetgeving.
De Raadhuisstraat 14 is recent volledig gerenoveerd. De winkel is sinds 1 januari 2015 verhuurd als giftshop. De twee zelfstandig toegankelijke woningen zijn verhuurd aan expats. De huuropbrengst bedraagt € 89.550,-

Indeling en maatvoering
Raadhuisstraat 12 Bedrijfsruimte: 62 m2 VVO
Woningen: 143 m2 GBO
Raadhuisstraat 14 Bedrijfsruimte: 102 m2 VVO
Woningen: 133 m2 GBO

(OP)LEVERING
De bedrijfsruimte en de woningen op de raadhuisstraat 12 worden in huidige (eenvoudige) staat leeg en ontruimd opgeleverd op een nader te bepalen tijdstip. De laatste huurder van de woningen vertrekt in de zomer van 2018.
De bedrijfsruimte en de woningen op de raadhuisstraat 14 worden in huidige (luxe gerenoveerde) staat geheel verhuurd opgeleverd, met inachtneming van de huurovereenkomsten in bijlage.

Bouwkundige staat
Over de fundering is niets bekend.
Er is geen bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Koper wordt verondersteld en in de gelegenheid gesteld zich met de vereiste deskundigheid in voldoende mate te vergewissen van de staat van het object.

Milieu informatie
Volgens ingewonnen informatie bij het bodemloket is er geen bezwarende informatie bekend m.b.t. verontreiniging op locatie. Er is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Zie voor meer informatie www.bodemloket.nl

Er is een asbestrapportage op de Raadhuisstraat 14(voor renovatie) uitgevoerd en voor zover verkoper bekend is er geen asbest aanwezig. Zie asbestrapportage in bijlage. Dit onderzoek is niet volledig en uitsluitend. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd in verband met het gebruik van de ruimten. Van Raadhuisstraat 12 is verkoper niets bekend.

Zakelijke lasten (2018)
Raadhuisstraat 12
- WOZ zakelijk € 697,34
- Rioolrecht € 251,66
- Waterschapslasten € …….,..
- Overige lasten pro memorie.
Raadhuisstraat 14
- WOZ zakelijk € 953,37
- Rioolrecht € 377,49
- Waterschapslasten € …….,..
- Overige lasten pro memorie.

Richtprijs
Raadhuisstraat 12: € 1.900.000,- kosten koper.
Raadhuisstraat 14: € 1.900.000,- kosten koper.

Waarborgsom
10%, te voldoen binnen 21 dagen na ondertekening koopovereenkomst.

Eigendomsoverdracht
1 juli 2018 of zoveel eerder als partijen overeenkomen.

Bijzonderheden
De deur(en) aan de achterzijde op de begane grond geven toegang tot de tuin van de buren, waar geen recht van overpad voor is verleend. Deze zijn daarom afgesloten en kunnen slechts met toestemming achterburen voor het verrichten van onderhoud aan de achterzijde worden gebruikt.
Koper wordt geacht bekend te zijn met en zelf onderzoek te verrichten naar de bouwkundige toestand en eventuele uitbreidingsmogelijkheden van het onderhavige object. Voor nadere informatie omtrent het bestemmingsplan verwijzen wij naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Voorbehoud
Deze informatie is geheel vrijblijvend. Een overeenkomst kan dan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van gevolmachtigden.

Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden NVM.
Straal
Locatie:
Nabijgelegen:
Contactgegevens:
Uw makelaar voor dit object is:

Naam: Frank Nieste
Tel: 06-14788142
Email: frank@bnvmakelaars.nl

AJ Ernststraat 189, 1083 GV Amsterdam
Telefoon: 020-7371786
KvK: 54090318
E-mail: info@bnvmakelaars.nl
Internet: www.bnvmakelaars.nl