U bent hier :

Vijzelstraat 99 Amsterdam

Vraagprijs € 395.000 k.k.

Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Soort object  :  Winkelruimte
Type  :  Winkelruimte
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Status  :  Beschikbaar
Opp winkelruimte  :  65 m²
Bouwjaar  :  -1906
Perceeloppervlakte  :  88 m²
Ligging  :  Winkelgebied stadscentrum
Omschrijving:
ALGEMEEN
Winkelruimte van ca. 65 m2 op eigen grond in Amsterdam centrum op het gedeelte tussen Vijzelgracht en
Munt. De winkel is thans verhuurd ten behoeve van een kledingreparatiewinkel. Huurprijsherziening en
marktaanpassing na renovatie zijn opportuun. De achter aanbouw dient opnieuw gefundeerd te worden.

LIGGING
De Vijzelstraat is gelegen tussen Keizersgracht en Prinsengracht, nabij Noord Zuidlijn station Vijzelgracht.
De Vijzelstraat maakt onderdeel uit van de Rode Loper: de doorgaande route vanaf het Damrak, door de
historische binnenstad, naar de Ferdinand Bolstraat. Vanwege de toenemende drukte op deze route, zal de
openbare ruimte worden heringericht.

In de nieuwe situatie gaat de auto meerijden met de tram. Daardoor ontstaat ruimte voor de aanleg van brede
trottoirs en fietsstroken. Tijdens de herinrichting worden ook de drie bruggen in de Vijzelstraat gerenoveerd. De
upgrade van dit gebied zal naar verwachting een positief effect hebben op de winkelstand.

BESTEMMING (peildatum 14-05-2019)
Artikel 4 Centrum-2, waarin voor de Vijzelstraat geldt dat het onderdeel is van de Detailhandelsplint. Specifiek
voor de Vijzelstraat 99 betekent dit dat:
1. detailhandel en voorzieningen voor consumentverzorgende dienstverlening en kantoor met baliefuncite
uitsluitend toegestaan in de eerste bouwlaag,
2. kantoren (zonder baliefunctie), bedrijven, voorzieningen, kinderopvang, woningen en inpandige
fietsenstallingen niet toegestaan in de eerste bouwlaag.

HUUR EN GEBRUIK
De Vijzelstraat 99 is thans verhuurd aan een kledingreparatiewinkel. De huidige huuropbrengst bedraagt
15.528,-, excl. BTW. De huurovereenkomst loopt thans voor onbepaalde tijd.

Indeling en maatvoering
Het front wordt gekenmerkt door karakteristieke authentieke pui. Entree in winkelruimte hoofdgebouw met
courant hoge plafond. Tussengedeelte met deur naar binnenplaatsje, toilet en achter aanbouw.

(OP)LEVERING
Het pand wordt in huidige verhuurde staat opgeleverd.

Bouwkundige staat
De achter aanbouw dient opnieuw te worden gefundeerd. Duyts Bouwconstructies B.V. heeft hier een advies
rapport over uitgebracht dat op aanvraag kan worden toegezonden.

Milieu informatie
Volgens ingewonnen informatie bij het bodemloket is er geen bezwarende informatie bekend m.b.t.
verontreiniging op locatie. Er is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Zie voor meer informatie www.bodemloket.nl
Er is geen asbestrapportage uitgevoerd. Verkoper is niets over de aanwezigheid van asbest bekend.

Zakelijke lasten Vijzelstraat 99
- OZB eigenaar 131,12
- Rioolrecht 125,83
- Waterschapslasten 42,88
- Overige lasten pro memorie.

Vraagprijs
Vijzelstraat 99: 395.000,- kosten koper.

Waarborgsom
10%, te voldoen binnen 21 dagen na ondertekening koopovereenkomst.

Eigendomsoverdracht
Nader overeen te komen. Kan direct.

Bijzonderheden
De fundering van de achter aanbouw dient op termijn te worden hersteld.

Voorbehoud
Deze informatie is geheel vrijblijvend. Een overeenkomst kan dan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en
schriftelijke instemming van gevolmachtigden. Verkoper houdt zich uitdrukkelijk het recht van gunning voor.

Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan
Straal
Locatie:
Nabijgelegen:
Contactgegevens:
Uw makelaar voor dit object is:

Naam: Jasper Broelman
Tel: +31627189679
Email: jasper@bnvmakelaars.nl

AJ Ernststraat 189, 1083 GV Amsterdam
Telefoon: 020-7371786
KvK: 54090318
E-mail: info@bnvmakelaars.nl
Internet: www.bnvmakelaars.nl