U bent hier :

Haparandaweg 67E 2 AMSTERDAM

Dit bedrijfsobject is verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Soort object  :  kantoorruimte
Type  :  Kantoorruimte
Nevenbestemming  :  Kantoorruimte
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Status  :  Verkocht
Opp kantoorruimte  :  117 m²
Bouwjaar  :  2013
Perceeloppervlakte  :  2.830 m²
Ligging  :  bedrijventerrein, in woonwijk
Omschrijving:
Een fraaie loftachtige bedrijfsruimte, inclusief twee parkeerplaatsen, gelegen op de begane grond en entresol van totaal 117 m², aan de Haparandaweg in de Houthavens. De Amsterdamse Minerva Haven is een onderdeel van de Houthavens waar wonen en bedrijvigheid elkaar hebben ontmoet, een plaats waar je zowel wordt geïnspireerd door het ruige industriële verleden, als door de stadse dynamiek.

Deze ruimte is hoogwaardig afgewerkt en zal leeg en ontruimd worden opgeleverd.

Dit populaire gebied is volop in ontwikkeling zowel op woonvlak als voor bedrijven. Zo hebben zich hier de laatste jaren tal van, met name creatieve, bedrijven gevestigd zoals Esprit, Tommy Hilfiger, Barts en United Studio's. Maar ook horecabedrijven, zoals Karaat Amsterdam en REM Eiland, en Theater Amsterdam liggen op loopafstand. In de buurt wordt een park gerealiseerd dat dit deel van de stad zal verbinden met de Spaarndammerbuurt.

De winkelstraten Haarlemmerstraat/dijk en de Spaarndammerstraat voor de dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen en de monumentale binnenstad bevinden zich letterlijk op fietsafstand.

Voorzieningen/kenmerken:
• Hoogwaardige afwerking met gietvloer en vloerverwarming.
• Fraai vormgegeven stalen trap en balustrade voorzien van glaspanelen.
• Vrije hoogte aan de voorzijde circa 5 meter.
• Pantry voorzien van koelkast, kookplaat en combi magnetron.
• badkamer met douche, wastafel en toilet.

Het complex waarin deze bedrijfsruimte zich bevindt, staat op tijdelijke erfpacht. De erfpacht loopt tot en met 31 mei 2059. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging na genoemde datum of vergoeding voor de opstal. De erfpacht canon is afgekocht tot 31 mei 2059.

Verhuurbare vloeroppervlakte:
Totaal 117 m² (gemeten volgens NEN 2580). Verdeeld over:
Begane grond 75 m²
Entresol 42m²

Volgens bestemmingsplan "Stadhaven Minerva" is Bestemming "bedrijf-1":
• bedrijven, die vallen in categorie 1, 2 en 3.1 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Inrichtingen;
• Creatieve functies volgens de "Lijst van creatieve functies behorende bij bestemmingsplan Stadhaven Minerva". Hieronder vallen onder andere reclame- en ontwerpbureaus, uitgeverijen, architectenbureaus, galerieën en expositieruimtes, fotografie.
alsmede:
• niet-zelfstandige horecavoorzieningen ondergeschikt en gerelateerd aan een bedrijf of creatieve functie.

Bereikbaarheid:
Goede verbindingen met het OV (buslijn 48 en 248) en de binnenstad ligt op fietsafstand.

Parkeren:
2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Betaald parkeren op de openbare weg.

Overige Bijzonderheden:
- BTW levering
- Internet aanwezig (glasvezel).
- Energie label A.
- Voor overdracht is goedkeuring vereist van het Havenbedrijf van Amsterdam.
- Professioneel VVE beheer door B & O vve-beheer

Koopprijs
€ 495.000,- k.k.

Vereniging van Eigenaren:
Het complex bestaat uit 70 appartementsrechten. De Vereniging van Eigenaren is in beheer bij B & O
VVE beheer. De VVE bijdrage is PM per maand inclusief stookkosten. Per parkeerplaats is de bijdrage PM per maand.

Het betreft een BTW belaste levering/verkoop. De koper dient aan de volgende voorwaarde te voldoen: Hij dient de bedrijfsruimte voor minstens 90% gebruiken voor BTW belaste prestaties. Daarbij telt gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld privégebruik) niet mee als belaste omzet. De notaris zal de exacte tekst hieromtrent opnemen in de koopakte en de leveringsakte. Hierin staat o.a. dat verkoper en koper hebben gekozen voor belaste levering. Ook blijkt hieruit dat de koper de btw voor minimaal 90% kan aftrekken als voorbelasting, dit is een garantie die koper aan verkoper dient te geven.

Voorbehoud:
Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenstemming van de eigenaresse/verhuurder van het object.

Bel of mail ons kantoor voor een afspraak!

English translation:

General
A loft-like business space, including 2 parking spots on site, located on the ground floor and a mezzanine of
117 m² in total, on the Haparandaweg in the Houthavens. The Minerva Haven in Amsterdam is part of the Houthavens where living and business meet, a place where you will be inspired by the rough industrial past as well as by the urban dynamics.

This space will be delivered empty and cleared.

This popular area is under full development both for residential and for bussiness as well. In recent years, numerous, especially creative, companies have established themselves here, such as Esprit, Tommy Hilfiger, Barts and United Studios. But also catering facilities, such as Karaat Amsterdam and REM Eiland, and cultural facilties, such as Theater Amsterdam are also within walking distance. A park will be realized nearby that will connect this part of the city with the Spaarndammerbuurt.

Moreover, the shopping streets Haarlemmerstraat / dijk and Spaarndammerstraat for daily and non-daily shopping and the monumental city center are literally within cycling distance.

Characteristics/ features:
• High-quality finishing, cast floor and floor heating.
• Beautifully designed steel staircase and balustrade with glass panels.
• Free height at the front approx. 5 meter.
• Pantry equipped with refrigerator, combi micro wave oven and hot plate.
• Bathroom with shower, sink and toilet.

The complex in which this commercial space is located is on a temporary leasehold. The leasehold will expire at May 31, 2059. There might be a possibility of extending the leasehold after that date or getting compensation for the buildings. The leasehold rent has been bought off until 31 May 2059.

Leasable area:
In total 117 m² office space (measured according to NEN 2580), divided into:
Ground floor 75 m²
mezzanine 42m²

Destination/ land use plan:
Creative activities according to the "List of creative functions associated with the Stadhaven Minerva zoning plan". This also includes advertising and design agencies, publishers, architectural firms, galleries, fashion companies and exhibition rooms, photography. Ask for the possibilities.

Accessibility:
Good connections with public transport (bus 48 and 248) and the city center are within cycling distance.

Parking:
2 parking spots on site. Paid parking on the public road.

Particularities:
- VAT delivery ;
- Energy label A;
- The Port of Amsterdam needs to approve the transfer;
- The Owners Association is professionally managed by B & O VVE management.

Purchase price
€ 495,000,- (purchasing costs payable by the purchaser]

Owners Association:
The complex consists of 70 apartment rights. The Owners Association is managed by B & O VVE management. The owners Association's monthly contribution is € p.m. , incl. costs for use of heating. The monthly contribution for the parking space is p.m.

This transaction concerns a VAT / taxable delivery / sale. The buyer should purchase under the following conditions:
The commercial space should be used for at least 90% for turn over on which VAT is owed. In addition, use for purposes other than business (such as private use) is not counted as taxable revenue. The notary will include the exact text in this regard in the purchase deed and the deed of delivery. This states, among other things, that seller and buyer have opted for taxed delivery. It also shows that the buyer can deduct at least 90% of the VAT as input tax, this is a guarantee that the purchaser should give.

Reservation:
An agreement is only established after explicit and written agreement of the owner / lessor of the object.

Call or e-mail our agency for making an appointment!
Straal
Locatie:
Nabijgelegen:
Contactgegevens:
Uw makelaar voor dit object is:


Arent Janszoon Ernststr 189, 1083 GV AMSTERDAM
Telefoon: 020-7371786
Fax: 020-7371786
KvK: 54090318
E-mail: info@bnvmakelaars.nl
Internet: www.bnvmakelaars.nl